OnderwijsloketGemeente Haarlem
Terug naar de vorige pagina

Privacyverklaring

Gepubliceerd: 1 oktober 2014
Laatste wijziging: 1 oktober 2014

De gemeente Haarlem respecteert de privacy van de bezoekers van het onderwijsloket. Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het onderwijsloket en het gebruik van interactieve diensten. De gemeente Haarlem houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

De gemeente Haarlem gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het onderwijsloket alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van het onderwijsloket geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente Haarlem gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor gemeentelijke dienstverlening en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich registreert voor een van de diensten van de gemeente, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail. Personen die van de verstrekte gegevens kennisnemen, zullen hieromtrent geheimhouding bewaren.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt in het onderwijsloket gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit ('sessie-cookies'). Een aantal blijft actief ('persistent cookies'). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.

Hieronder vindt u link naar informatie over het uitzetten van cookies bij de vier meest gebruikte browsers:


Maakt u gebruik van meerdere computers en/of browsers? Voor iedere computer en browser moeten cookies apart uitgeschakeld worden.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert de gemeente Haarlem passende beveiligingsprocedures.

De gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens verstrekken aan derden

De gemeente Haarlem zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. De gemeente Haarlem is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Uw rechten

U hebt het recht de gemeente Haarlem te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, zie hiervoor [contactgegegevens/url]. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen [aantal] weken [schriftelijk] reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Haarlem te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.